Senin, April 18, 2016

Hasil Seleksi Tahap I dan Tahap II Penerimaan Peserta Didik Baru Program Unggulan Tahun Pelajaran 2016/2017


KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KOTA KEDIRI
Jl. Sunan Ampel 12 Telp./Fax. (0354) 687895 Ngronggo Kediri 64127
          NPSN : 20583785                             NSM : 121135710003
Website: http://www.mtsnegeri2kediri.com         E-mail : mtsn_kdr_2@yahoo.co.idP E N G U M U M A N
Nomor : Mts.15.24.3/PP.00.5/ 307 /2016

Berdasarkan hasil Seleksi Tahap I dan Tahap II Penerimaan Peserta Didik Baru Program Unggulan,  Panitia  Penerimaan  Peserta  Didik Baru Program Unggulan Tahun Pelajaran 2016/201memutuskan nama-nama  yang  dinyatakan Diterima, Cadangan, dan Tidak Diterima tertulis pada lampiran.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:
1.       Orang Tua/Wali Peserta yang dinyatakan DITERIMA dimohon hadir pada:
Hari, tanggal         : Selasa, 19 April 2016
Pukul                     : 14.00  WIB
Tempat                  : Aula MTs Negeri 2 Kediri
Acara                    : Daftar Ulang dan mendapat Informasi Pendidikan 
2.       Persyaratan Daftar Ulang:
1)      Menunjukkan Kartu Peserta Tes Tahap II.
2)      Menyerahkan Print Out NISN (Nomor Induk Siswa Nasional).
3.       Jika TIDAK Daftar Ulang dinyatakan MENGUNDURKAN DIRI.
4.       Peserta yang dinyatakan CADANGAN akan dipanggil sesuai urutan ranking cadangan jika ada peserta diterima yang mengundurkan diri.
5.       Peserta yang dinyatakan DITERIMA dimohon hadir pada:
Hari, tanggal         : Ahad, 24 April 2016
Pukul                     : 07.00 – 12.00 WIB
Tempat                  : MTs Negeri 2 Kediri
Acara                    : Tes IQ
6.       Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.


Kediri,  18 April 2016
Kepala,                              


Ttd.Drs.H.NurSalim,M.Pd.I
NIP.196601011991031006

Lampiran Pengumuman Nomor : Mts.15.24.3/PP.00.5/ 307 /2016
HASIL SELEKSI TAHAP II (KEDUA)
PESERTA DIDIK BARU PROGRAM UNGGULAN
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Nomor
Nama_Peserta
Sekolah_Asal
Nilai Tes
Nilai Akhir
Rank
Keterangan
Urt
Peserta
Tulis
Wwcr
BQ
1
0002
SINTA HIDAYATI              
MIN BANDAR KIDUL - 
60.6
9.3
9.3
79.3
37
Diterima
2
0007
NABILA SUROYYA              
MI AL FALAAH     -
59.0
10.0
9.3
78.3
46
Diterima
3
0011
RACHMADINA SELVI DWIJANNATI M
SDN BURENGAN     -2
56.2
9.5
6.0
71.7
137
Tidak Diterima
4
0017
ABDULLAH MUBARAK            
MI MIFTAHUL HUDA -
64.6
10.0
9.3
83.9
4
Diterima
5
0024
FIRDA FADLILA RAHMA         
SDN BURENGAN     -2
59.4
10.0
9.3
78.7
42
Diterima
6
0027
SYEIKHA KIRANA DEWI         
SDN BANJARAN     -4
63.6
10.0
10.0
83.6
5
Diterima
7
0035
AHMAD FEBRIAN MUHAROM       
SDN BAWANG       -1
56.4
10.0
4.0
70.4
149
Tidak Diterima
8
0037
MOH FACHRY ALI
MI AL IRSYAD     -
60.0
10.0
10.0
80.0
25
Diterima
9
0038
RAHMA ALIYA NUR AROFAH      
SDIT BINA INSANI -
57.4
10.0
10.0
77.4
60
Diterima
10
0053
SAFIRA DEWI AGUSTINA        
SDN BURENGAN     -2
57.6
10.0
8.0
75.6
88
Diterima
11
0054
MEYLIANA DIVI SANTOSO
SDN PAGU      -1
55.8
10.0
8.0
73.8
115
Diterima
12
0063
CHILYA JAZILAH AS SAADAH    
MIN BANDAR KIDUL - 
55.4
10.0
7.8
73.2
122
Cad. R6
13
0064
MAHAMAD FIKRI TSAQIB       
SD ISLAM AL HUDA -
56.2
10.0
10.0
76.2
81
Diterima
14
0065
MUSTIKA INTAN BERLIANA      
SDN PETOK        -
58.8
10.0
9.3
78.1
49
Diterima
15
0066
CINTYA ANINDHITA DWI P      
MI MIFTAHUL HUDA -
64.4
10.0
7.3
81.7
14
Diterima
16
0082
AXEL FAIZ SALMAAN           
MI AL IRSYAD     -
61.2
9.3
10.0
80.5
20
Diterima
17
0083
MOHAMMAD FIRDAUS NUGROHO    
SDIT BINA INSANI -
62.0
10.0
10.0
82.0
12
Diterima
18
0094
IDONEA KHOSY MUHAMMAD
SDN LIRBOYO       -1
62.4
10.0
6.7
79.1
40
Diterima
19
0103
MIRIFATUS SAYYIDAH
MIN SIDOREJO
56.0
10.0
6.2
72.2
132
Cad. R16
20
0118
FARREL ASHER TEGARA         
SD ISLAM AL HUDA -
56.4
10.0
8.0
74.4
111
Diterima
21
0125
ALIFF ZAED ANGELYNA       
SDN BANGSONGAN   -2
55.8
10.0
9.3
75.1
94
Diterima
22
0166
ESSA SYAILENDRA AKBAR       
MI AL IRSYAD     -
59.4
10.0
10.0
79.4
35
Diterima
23
0177
TIFFANY HAFNA SHAKILA
SDN WATES
57.2
8.7
5.3
71.2
146
Tidak Diterima
24
0188
ZIANA AGISTA SALSABILA      
SDN LIRBOYO      -4
57.2
10.0
10.0
77.2
61
Diterima
25
0194
IRMA AULYA PRATIWI          
SDN GROGOL       -1
59.4
10.0
8.7
78.1
51
Diterima
26
0208
FIHRIZ ILHAM RABBANY        
SDN BURENGAN     -2
58.4
10.0
6.7
75.1
95
Diterima
27
0228
ROBITH AMMAR GHUSTAFIRIN    
SD IT NURUL HUDA - 
56.8
9.3
9.3
75.5
90
Diterima
28
0248
JOHAN FATHUR ROCHIM         
SD IT NURUL HUDA - 
55.6
9.5
6.7
71.8
136
Cad. R20
29
0249
KEIZA EL FITRI
SDN GROGOL      -1
56.4
10.0
8.7
75.1
95
Diterima
30
0273
ATALIYA NAURA KHALIDA       
SD IT NURUL HUDA - 
57.6
10.0
7.3
74.9
100
Diterima
31
0284
RAIHAN RENATA MALIK         
SD PLUS RAHMAT   -
57.8
10.0
9.3
77.1
63
Diterima
32
0290
AHMAD TSAQIFUL HAQ NUR A    
SDN BANARAN      -1
61.6
10.0
10.0
81.6
15
Diterima
33
0292
BILQIS RAHMA NUR ARDIZA     
SDN NGRONGGO     -8
60.6
10.0
8.7
79.3
37
Diterima
34
0301
ILHAM DWI YULISANCOKO       
MIN DOKO         -
69.0
10.0
6.7
85.7
1
Diterima
35
0312
ALYA NAILIL MUNA            
MIN DOKO         -
55.4
10.0
4.7
70.1
150
Tidak Diterima
36
0323
MUFIDA NURLAILI             
SDN GROGOL       -1
55.6
10.0
7.7
73.3
121
Cad. R5
37
0329
RAMDHAN HANIF NAHADA        
SD ISLAM AL HUDA -
63.0
10.0
9.3
82.3
9
Diterima
38
0333
AHMAD ABIYOSO               
MI MPI CENDONO   -
59.6
10.0
9.3
78.9
41
Diterima
39
0339
RIKAT AUNURULLAH ONESUTA    
SD PLUS RAHMAT   -
56.8
10.0
3.7
70.5
148
Tidak Diterima
40
0340
AHMAD ABISENO               
MI MPI CENDONO   -
55.6
9.5
6.6
71.7
138
Tidak Diterima
41
0347
ANAVALIS NARINDA            
SD MUHAMMADIYAH  -1
56.4
9.3
5.9
71.6
140
Tidak Diterima
42
0350
HAFIZ MUSYAFFA ESWANDANU    
SD MUHAMMADIYAH  -1
61.6
10.0
9.3
80.9
19
Diterima
43
0362
ARGYA ZUFAR NARARYA         
SD PLUS RAHMAT   -
59.2
10.0
6.7
75.9
83
Diterima
44
0368
AHMAD ZAIB SIROJUDDIN       
SDIP AL MINHAAJ  -
58.8
10.0
8.0
76.8
69
Diterima
45
0375
JESICA WINDY DWI ANGGRAINI  
SDN JAMBEAN      -1
55.8
8.3
7.9
72.0
134
Cad. R18
46
0376
MOH CHOIRUL BAHTIAR         
SDN SUMBERAGUNG  -2
61.2
10.0
10.0
81.2
17
Diterima
47
0378
NABILA ZULFA FIRDAUSI       
SDIT AL AZHAR    -
56.8
10.0
10.0
76.8
70
Diterima
48
0388
NAILA RACHMA DEWI           
SDI AL FATH      -
65.4
10.0
10.0
85.4
2
Diterima
49
0397
FATTASYA AULIA RAMADINA     
SDI ALFALAH      -
61.0
10.0
8.7
79.7
29
Diterima
50
0399
KANAYA CALINA RASYI         
SD REMBANG       -2
58.4
8.7
8.7
75.7
85
Diterima
51
0402
DIBA ZANUBA FARADEILA       
SDN MONDO        -
55.6
9.3
10.0
74.9
100
Diterima
52
0404
IVAN FAIRUZ ADI ATA         
SDN NGADILUWIH   -1
64.2
10.0
8.7
82.9
6
Diterima
53
0408
SALSABILA NAZLA SHAFA KAMILA
MIN KANIGORO     -
61.4
10.0
10.0
81.4
16
Diterima
54
0411
CECILLIA OCTA WIJAYA        
SDIT BAITUL IZZAH-
58.8
10.0
9.3
78.1
50
Diterima
55
0417
NILA KHARISMA PUTRI
SDN PULE         -2
55.6
9.3
8.5
73.4
120
Cad. R4
56
0422
ITSNA KHAIRANI AMELIA RIZKA 
SD PLUS RAHMAT   -
59.0
10.0
6.0
75.0
98
Diterima
57
0423
ASA MAZAYA ADZKIYA AL ULA   
MI ROUDLOTUT T   -
59.2
10.0
8.7
77.9
52
Diterima
58
0429
MOHAMAD RIZKY SETIAWAN      
SDN NGRONGGO     -3
55.6
9.3
7.2
72.1
133
Cad. R17
59
0434
ZULFI SUNANUL UMAM          
MI AR ROSYAAD    -
56.8
10.0
10.0
76.8
70
Diterima
60
0438
MUHAMMAD WILDAN ASYIQI    
MI R THOLABAH    -
59.8
9.3
7.7
76.8
70
Diterima
61
0443
DANIAL ZUDA ILLIYA FIRDAUS  
SDN KANDAT       -1
57.4
10.0
8.0
75.4
91
Diterima
62
0447
MARITZA WINONA KHANSA       
SDN BAKUNG       -2
60.6
10.0
9.3
79.9
27
Diterima
63
0453
DANDY AL FARISI NATANEGARA
SDN BURENGAN     -4
56.2
10.0
4.7
70.9
147
Tidak Diterima
64
0454
MUHAMAD ISLAMUL HAQI HUDAYA 
SDI MIFTAHUL ULUM- 
60.4
10.0
8.0
78.4
45
Diterima
65
0456
NADYA NUR RAMADHANI         
SDN NGRONGGO     -8
57.4
10.0
5.2
72.6
128
Cad. R12
66
0462
LAILATURAHMA THANIA NUSANTARA
MIN KANIGORO     -
62.8
10.0
7.3
80.1
24
Diterima
67
0466
ELSA SAVIRA DARASASMITA F   
SDN NGADILUWIH   -1
59.0
10.0
7.3
76.3
78
Diterima
68
0476
MUHAMMAD FUAD NADHIF        
SDI ALFATH       -
58.8
10.0
8.7
77.5
58
Diterima
69
0493
AUREL DIYAH AGUSTIN         
SDN BANGSAL      -3
59.8
10.0
7.3
77.1
63
Diterima
70
0494
NALINDRA AYU ESTU ASMOROSARI
SDN NGRONGGO     -8
55.8
10.0
9.3
75.1
93
Diterima
71
0500
ZIDANE RAYHAN SALIM         
SD ISLAM AL FATH -
58.2
10.0
8.7
76.9
66
Diterima
72
0505
RYAN MAULANA ARDHANA        
SD PLUS RAHMAT   -
56.6
9.3
5.7
71.6
139
Tidak Diterima
73
0507
NAUFAL ADRIAN RAMADHAN      
SD MUHAMMADIYAH  -1
57.2
10.0
7.3
74.5
107
Diterima
74
0508
ADITYA DWI SAPUTRA          
SDN BURENGAN     -2
58.6
9.3
6.7
74.6
106
Diterima
75
0510
RATRI AYU PRAMESWARI        
SD MUHAMMADIYAH  -1
62.2
10.0
10.0
82.2
11
Diterima
76
0511
NADIA AYU SEPTIANI PUTRI    
SDN MANGGIS      -2
56.2
10.0
5.3
71.5
142
Tidak Diterima
77
0514
DINI FEBRILIA PUTRI SETYO B 
SDN BURENGAN     -2
58.0
10.0
4.4
72.4
130
Cad. R14
78
0515
AFIFFATUS SHOLIKAH     
SDN BAYE
56.0
9.7
5.9
71.6
141
Tidak Diterima
79
0547
HANNA LAILATUL FADHILA      
SD IT NURUL HUDA - 
60.2
10.0
9.3
79.5
34
Diterima
80
0548
MUHAMMAD FARRAS ABIYYU      
MI AL IRSYAD     -
58.2
10.0
8.7
76.9
68
Diterima
81
0560
SYEFIRA MAHARANI TASYNIM    
SD PLUS RAHMAT   -
56.8
9.3
5.3
71.5
144
Tidak Diterima
82
0567
HANDIKA FIRMANA YUAN FAHREZI
SDN BANJARAN      -2
56.2
10.0
10.0
76.2
79
Diterima
83
0569
NURENDRA RAHMA SAVITRI      
SD IT NURUL HUDA - 
60.4
10.0
10.0
80.4
21
Diterima
84
0570
MOCH ALVIN ARYA PUTRA ZUFAR 
MI AL IRSYAD     -
63.6
9.3
9.3
82.3
10
Diterima
85
0581
AKIRA BAVENA VIGO PUTRA
SDN BANJARAN         -4
58.4
10.0
6.7
75.1
95
Diterima
86
0592
DEVI ADELIA    
SDN SUKOREJO     -
55.4
10.0
2.0
67.4
152
Tidak Diterima
87
0600
RAHMA SEPTIFANY ISNAYANTI 
SDN KRAS        -1
57.0
10.0
8.0
75.0
98
Diterima
88
0607
SALSABILA FITRI ALYA
SD PLUS RAHMAT   -
60.8
10.0
6.7
77.5
58
Diterima
89
0610
FELDA LAILI NADHIFA RAHMADANI
SDIT AL AZHAR    -8
60.0
10.0
10.0
80.0
25
Diterima
90
0627
NADHYTA TIEKNIA ERLANDA     
SDN BURENGAN     -2
62.0
10.0
10.0
82.0
12
Diterima
91
0628
HURUN  IN KAMILA            
MI ROUDLOTUT T   -
59.2
9.3
9.3
77.9
54
Diterima
92
0629
NAUFAL ARSAPRADHANA         
SD PLUS RAHMAT   -
56.6
10.0
8.7
75.3
92
Diterima
93
0635
MUHAMMAD AGIL HUSEIN        
SDN TEMPUREJO    -1
59.6
10.0
10.0
79.6
31
Diterima
94
0642
NISA EKA RAHMANIA           
SDN BANJARAN     -4
57.2
10.0
10.0
77.2
61
Diterima
95
0643
MUHAMMAD GYMNASTIAR ABDI P  
SDN TAMANAN      -
56.2
10.0
8.7
74.9
104
Diterima
96
0648
MUHAMAD ZULFIKAR            
SDI AR ROBITHOH  -
56.4
10.0
6.4
72.8
126
Cad. R10
97
0650
SHAKILA IMANIAR             
SD MUHAMMADIYAH  -1
61.0
9.3
10.0
80.3
22
Diterima
98
0652
RISMA CHABIBATUR RASYIDAH   
SDN NGRONGGO     -2
58.2
10.0
9.3
77.5
57
Diterima
99
0656
ISHYKA FITRIA NUGRAHA     
SDI MIFTAHUL ULUM- 
63.0
9.3
8.0
80.3
22
Diterima
100
0658
LU LU IL MAHBUBAH
SDN BAWANG       -2
56.2
10.0
10.0
76.2
79
Diterima
101
0659
SUSILA FAJAR BAHIY AQIL
SD PLUS ARRAHMAN -
56.8
10.0
10.0
76.8
70
Diterima
102
0666
MUHAMMAD IKMAL MUQTAFI ZULFA
SDI AL FALAH     -
60.6
9.3
9.3
79.3
37
Diterima
103
0669
ALIYA FADHILLAH WAHYU AGUSTIN
SDI AR ROBITHOH  -
61.0
9.3
9.3
79.7
29
Diterima
104
0676
PUTRI IMALYA AZZAHRA M      
SDN KANDAT       -1
59.4
10.0
9.3
78.7
42
Diterima
105
0694
MOCH ARIF ILMAN HUDA        
SDN KANDAT       -1
58.2
10.0
8.7
76.9
66
Diterima
106
0695
HANIIFAH RAHMADHANIA MULTIVAN
SA PLUS RAHMAT   -
55.6
10.0
9.3
74.9
100
Diterima
107
0708
SATRIA AKBAR PANGESTU       
SDI AR ROBITOH   -
57.6
10.0
6.0
73.6
118
Cad. R2
108
0709
NABILLA PUJHAYANI            
SDN NGADILUWIH   -1
56.2
10.0
5.3
71.5
142
Tidak Diterima
109
0715
ZULVIA ARMELIA HANUM        
SDN MOJOROTO     -1
58.0
10.0
4.3
72.3
131
Cad. R15
110
0719
MOCHAMAD SURYA ALAM         
SDN SUMBERAGUNG  -2
56.8
10.0
10.0
76.8
70
Diterima
111
0729
NAURA SYIFA SAKINATA        
MIMUHAMMADIYAH   -1
58.0
9.3
5.8
73.1
123
Cad. R7
112
0732
SHELLDA HABIBA              
SDN BETET        -3
59.4
10.0
7.3
76.7
75
Diterima
113
0734
GABRIL PUSPO YUWONO         
SDI MIFTAHUL ULUM- 
59.2
9.3
9.3
77.9
52
Diterima
114
0736
SALVIN NAFISAH HUSNATUZZAHWA
SD PLUS RAHMAT   -
59.0
10.0
9.3
78.3
46
Diterima
115
0739
M ZIDAN FAHMI ASH SHIDDIQI    
SDI AL FALAH     -
61.8
9.3
10.0
81.1
18
Diterima
116
0741
ERICHA RISDIANA KUSUMANINGATI
MIN KANIGORO     -
55.8
9.3
7.8
72.9
125
Cad. R9
117
0743
REGINA NILAMSARI            
MI MIFTAHUL HUDA -
61.6
10.0
8.0
79.6
31
Diterima
118
0744
SANGRAYNA BALQIS FISSILMI K 
SDN BANJARAN     -4
58.4
10.0
9.3
77.7
55
Diterima
119
0746
NABILA PUTRI QURROTA AYUN   
MI MUH PARE      -1
59.0
9.3
7.3
75.7
86
Diterima
120
0748
LIZA RUVANIA
SDI AL FALAH     -
55.8
10.0
7.9
73.7
117
Cad. R1
121
0751
ARRIJAL HABIIBULLAH SANTOSO 
MIM PARE         -1
56.4
9.5
6.0
71.9
135
Cad. R19
122
0756
AVRIENA LINTANG AULIA RIEFA I
SDN PAGU         -1
57.0
10.0
8.7
75.7
86
Diterima
123
0758
NAJWA WARDA SHABRINA        
MIN KANIGORO     -
62.8
10.0
10.0
82.8
7
Diterima
124
0765
AGHISNA ALA NAJWA           
SDI AL FALAH     -
55.6
9.3
10.0
74.9
100
Diterima
125
0773
MEIDA AROFATUS SYIFA        
SD PLUS ARRAHMAN -
58.0
10.0
8.7
76.7
76
Diterima
126
0795
NADIA NILA FARODISA 
SDN PAGU         -1
59.0
9.3
8.7
77.0
65
Diterima
127
0796
NABILA OKA NATALIA PUTRI    
SDN BULUPASAR    -
55.4
10.0
8.7
74.1
113
Diterima
128
0796
AFIFATUL HASNAA             
MIN DOKO         -
55.4
10.0
7.1
72.5
129
Cad. R13
129
0806
MOCHAMAD RAFLY MELANDRI BAGUS
SDN BANJARAN     -4
64.0
10.0
5.3
79.3
36
Diterima
130
0807
AZ ZAHRA OZZORA HIMATANA A  
MIN DOKO         -
58.0
8.7
7.3
74.0
114
Diterima
131
0808
ERGANATA SURYA BUANA         
SDIT AL AZHAR    -
61.8
10.0
6.7
78.5
44
Diterima
132
0809
NISRINA KAMILA SUMBADA      
SD ISLAM AL HUDA -
58.2
10.0
10.0
78.2
48
Diterima
133
0818
RIZAL GIAN FEBRIANTAMA
SDN BANJARAN     -4
61.6
10.0
4.0
75.6
88
Diterima
134
0820
VIKA OLIVIA NANDA E         
MIN DOKO         -
57.6
10.0
5.9
73.5
119
Cad. R3
135
0821
SALWA NURMEDINA PRASANTI    
SD ISLAM AL HUDA -
56.6
10.0
10.0
76.6
77
Diterima
136
0828
ANANDA ILHAM RAMADHAN       
SD PLUS RAHMAT   -
63.8
10.0
6.0
79.8
28
Diterima
137
0835
SAFINA AMELIA KHANSA        
SDN BLABAK       -1
57.2
10.0
7.3
74.5
107
Diterima
138
0842
SUKMA QURROTA QOLBI
MI AL FAJAR      -
57.0
9.3
8.0
74.3
112
Diterima
139
0844
ULYA AMIQOTUL HUSNA         
SDN KARANGREJO   -1
58.6
8.7
8.7
75.9
82
Diterima
140
0847
SHAFA RAYYA ARMADHANI
SDN BANJARAN     -4
66.2
10.0
8.0
84.2
3
Diterima
141
0851
AMELIA PUTRI ASTUTI         
SD PAWYATAN DAHA -1
55.8
6.0
0.0
61.8
153
Tidak Diterima
142
0885
ALYA NAILA ZAHWA
SD PLUS RAHMAT   -
61.6
10.0
8.0
79.6
31
Diterima
143
0887
FATHAN PANDYA SUDARMOKO
SDN ASMOROBANGUN -3
55.8
10.0
8.7
74.5
109
Diterima
144
0894
HAMAS RAYHAN AL BAIHAQI     
SD PAWYATAN DAHA -1
58.2
10.0
4.5
72.7
127
Cad. R11
145
0928
AHMAD FARIHY                 
MIN NANGGUNGAN   -
58.4
9.3
10.0
77.7
55
Diterima
146
0956
JIHAN ABDILLAH NUR JAMIILAH
ZUMROTUS SALAMAH -
56.8
10.0
9.0
75.8
84
Diterima
147
0969
FAIZAH AFIRA EZZADINE       
SD PAWYATAN DAHA -1
64.0
10.0
8.7
82.7
8
Diterima
148
0982
DIRA EKA PUTRI SALSABILLA   
MI AL IRSYAD     -
55.8
9.3
9.3
74.5
109
Diterima
149
0993
AHMAD HARIS YOGA PRATAMA
MIN NANGGUNGAN   -
55.6
9.3
4.0
68.9
151
Tidak Diterima
150
0998
NANDINI NUR ANIA PUTRI A
MIN NANGGUNGAN   -
57.8
9.3
6.7
73.8
115
Diterima
151
1000
BIMO SATRIO WICAKSONO       
SD SUKORAME      -2
56.6
10.0
4.7
71.3
145
Tidak Diterima
152
1003
HERALD LULUIL MAKNUN         
MIN NANGGUNGAN   -
56.0
10.0
8.7
74.7
105
Diterima
153
1009
NUR WILDA                  
MIN NANGGUNGAN   -
56.6
9.3
7.1
73.0
124
Cad. R8
Keterangan:
Cad. R : Cadangan Ranking
Kediri, 18 April 2016
Kepala MTs Negeri 2 Kediri
Drs. H. Nur Salim, M.Pd.I.
NIP  19660101 199103 1 006