Sabtu, Maret 24, 2012

Pengumuman Tahap I PPDB 2013


KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KEDIRI II
Jl. Sunan Ampel 12 Telp./Fax. (0354) 687895 Ngronggo Kediri 64127
Website: http://www.mtsnkediri2.com E-mail : mtsn_kdr_2@yahoo.co.id
P E N G U M U M A N
Nomor : MTs.13.30.02/PP.00.5/295/2013

Berdasarkan hasil Seleksi Tahap I (Tes Tulis) Penerimaan Peserta Didik Baru Layanan Kelas Keagamaan, Excellent, dan Akselerasi Tahun Pelajaran 2013/2014 Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru MTsN Kediri II memutuskan nama-nama yang dinyatakan LULUS TAHAP I (Pertama) tertulis pada lampiran Pengumuman ini.

Hal-hal yang perlu diperhatikan :
1.       Peserta  yang dinyatakan LULUS TAHAP  I (Pertama) berhak mengikuti TES TAHAP II, dengan agenda sebagai berikut:

NO
JENIS TES
PELAKSANAAN
WAKTU
1.
Tes IQ
Ahad, 7 April 2013
07.30 – SELESAI
2.
Tes Baca Al – Quran
Ahad, 14 April 2013
07.30 – SELESAI
3.
Wawancara
Ahad, 14 April 2013
07.30 – SELESAI
4.
Pemeriksaan Kesehatan
Ahad, 14 April 2013
07.30 – SELESAI

2.       Syarat untuk mengikuti TES TAHAP II peserta HARUS melunasi biaya Tes Tahap II sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada, hari Rabu, 3 April 2013 pukul 08.00 – 13.00 WIB di Ruang Multimedia MTsN Kediri II.
3.       Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan TIDAK melunasi biaya tersebut di atas dianggap MENGUNDURKAN DIRI.
4.       Peserta No. 027, 333, dan 508 DITERIMA di semua layanan (khusus Akselerasi IQ ≥ 130) karena juara Olimpiade MIPA dalam rangka HUT MTsN Kediri II Tahun 2013.
5.       Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.


Kediri,  2 April 2013

Kepala,                                               


TTD.


Drs. H. NURSALIM, M.Pd.I
NIP. 19660101 199103 1 006           Lampiran Pengumuman Nomor : MTs.13.30.02/PP.00.5/295/203

HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MTsN KEDIRI II
LAYANAN KELAS KEAGAMAAN, EXCELLENT, dan AKSELERASI
TAHUN PELAJARAN 2013/2014Nomor Nama_Peserta Sekolah_Asal NILAI RANK KETERANGAN
Urt Peserta TES
1 001 KHOLIDATUL AMALIAH            MI AL FALAH      -  67,50 97 Lulus Tahap I
2 002 ABDURROHMAN ADDAKHIL          SD ISLAM AL HUDA -  63,75 186 Tidak Lulus
3 003 NADHIF MAHENDRA PUTRA         SD ISLAM AL HUDA -  56,25 404 Tidak Lulus
4 004 M RIZKY NAUFAL                SD ISLAM AL HUDA -  70,00 62 Lulus Tahap I
5 005 RITO PANGGALIH                SDN MENANG       -  65,00 158 Tidak Lulus
6 006 ULFATUL AZIZAH                SD MUHAMMADIYAH  -1 57,50 367 Tidak Lulus
7 007 ANNISA AYU HAMIDAH            SD PLUS RAHMAT   -  65,00 158 Tidak Lulus
8 008 ZIDANE IHZA HAFIZH P E        SDN PARE         -1 61,25 248 Tidak Lulus
9 009 GRAHA PRIMA RAMADHANI         SD PLUS RAHMAT   -  55,00 433 Tidak Lulus
10 010 VIDTA DINIFATIK C P           SDN PARE         -3 60,00 290 Tidak Lulus
11 011 DERRY ANGGORO ALAMSYA H       SDIT BINA INSANI -  63,75 186 Tidak Lulus
12 012 KEN ZAHRA ZATIYA              SDS P?Y ATAN DAHA-1 56,25 404 Tidak Lulus
13 015 NASYWA HANIN HANIFAH          SDN SUKORAME     -2 76,25 12 Lulus Tahap I
14 016 FIRDHA AFIFI CHAIRUNNISA      SDN BURENGAN     -2 75,00 16 Lulus Tahap I
15 017 FERDY SETYO WICAKSONO         SDN BANJARAN     -1 55,00 433 Tidak Lulus
16 018 AKHMADZULFIROISNEGARA         MINBANDARKIDUL   -  53,75 453 Tidak Lulus
17 020 MARITA SULISTYANINGWARNI N    SDN NGADILUWIH   -1 58,75 332 Tidak Lulus
18 021 NABILA QOTHRUNNADA            MI AL FALAH      -  55,00 433 Tidak Lulus
19 022 MUFARIJ ANNA ZIAULHAQ         SD ISLAM AL HUDA -  66,25 116 Lulus Tahap I
20 023 MAULA PUTRA BETA B            SD ISLAM AL HUDA -  65,00 158 Tidak Lulus
21 024 BIMA TAMA BIOGA PASAINDO      SD ISLAM AL HUDA -  68,75 73 Lulus Tahap I
22 025 SAILINA BARROTUTTAQIYYAH      SDN REMBANG      -2 57,50 367 Tidak Lulus
23 026 RIFDAH LUTHFI AZIZAH          SD MUHAMMADIYAH  -1 55,00 433 Tidak Lulus
24 027 ACHMAD AKMAL DYANTAMA         SD PLUS RAHMAT   -  Diterima
25 028 DHEAULHAQ ROSADI              SD PLUS RAHMAT   -  63,75 186 Tidak Lulus
26 029 RIFYAL SADAM AL HADID         SD PLUS RAHMAT  -  61,25 248 Tidak Lulus
27 030 KEYSA IZZA KURNIA             SDIT AL A ?F     -  72,50 35 Lulus Tahap I
28 031 NABIL NAJMUDIN                SDN MANISRENGGO  -  71,25 48 Lulus Tahap I
29 032 ANAS ANSHORI                  SDN MANISRENGGO  -  62,50 211 Tidak Lulus
30 033 NURCHOLISH JOKO FEBRIANTO     SDN MANISRENGGO  -  62,50 211 Tidak Lulus
31 034 M FARREL AUFA NADHIF          SDS PAWYATAN DAHA-  56,25 404 Tidak Lulus
32 035 ALIF RAHMAWATI                SDN TALES        -2 56,25 404 Tidak Lulus
33 036 FALIQUL BAHAR MUHAMMAD        SDN WATES PAGU   -  73,75 26 Lulus Tahap I
34 037 AHMAD DHIAUDDIN FARHAN        SDI AR ROBITHOH  -  72,50 35 Lulus Tahap I
35 038 NAJMIL ULUMIYAH               SDN JAMBEAN      -1 57,50 367 Tidak Lulus
36 039 AFFIFA SALMA LM               SDN BURENGAN     -2 71,25 48 Lulus Tahap I
37 040 NABILA RAHMA YUSIANI         SDN BADA L       -2 45,00 536 Tidak Lulus
38 041 FARIKA AGUSTIN                MI AL FALAH      -  55,00 433 Tidak Lulus
39 042 M CHANIF TRI AL CHAQ ASYARIFI SD ISLAM AL HUD  -  57,50 367 Tidak Lulus
40 043 BAGUS WAHIDUNA PUTRA          SDN   DANDANGAN  -  51,25 481 Tidak Lulus
41 044 AHMAD AZZAM AR RAYYAN         SD ISLAM AL HUDA -  48,75 508 Tidak Lulus
42 045 FAIZ SHULTHAN ALIFI           MIN TANJUNGTANI  -  63,75 186 Tidak Lulus
43 046 SINDY CHAIRUNISA              SD MUHAMMADIYAH  -1 68,75 73 Lulus Tahap I
44 047 ADAM ARYA PRADIPTA            SD PLUS RAHMAT   -  66,25 116 Lulus Tahap I
45 048 AHMAD FARHAN JAUHA RI         SD PLUS RAHMAT   -  67,50 97 Lulus Tahap I
46 049 ANDY DARAJAT HIDAYATULLAH     SD PLUS RAHMAT   -  53,75 453 Tidak Lulus
47 050 RIMA CHUSNUL MAGHFIROH        SD IT AL ARIF    -  65,00 158 Tidak Lulus
48 051 ALNA ABYU NINGTYAS            SD IT NURUL HUDA -  48,75 508 Tidak Lulus
49 052 ARDYA CAHYA PERTIWI           SDN BURENGAN     -2 68,75 73 Lulus Tahap I
50 053  ULTHAN ABIYYU TADJUDDIN      SDN BANJARAN     -2 63,75 186 Tidak Lulus
51 054 GRAHITO ARDANI BIMANTA        SDN NGADILUWIH   -1 58,75 332 Tidak Lulus
52 055 INTAN ELIYUN NIKMAH           MI AYUNUL HUDA   -  58,75 332 Tidak Lulus
53 056 ROSYIDAH AHMAD                SDN B? ANG       -2 58,75 332 Tidak Lulus
54 057 A M SHOFIL MUBARROD           SDN BAWANG       -2 55,00 433 Tidak Lulus
55 058 WAHYU SETIYONO                SDN BAWANG       -2 52,50 470 Tidak Lulus
56 059 ARYAPUTRA NADHIF FIRJATULLAH  SDN BAWANG       -2 43,75 544 Tidak Lulus
57 060 ULINNUHA AISYA PUTRI          SDN BADAL        -2 58,75 332 Tidak Lulus
58 061 DINDA EVATUL LUTFIYAH         MI AL FALAH      -  66,25 116 Lulus Tahap I
59 062 ACHMAD ROZAKI MUSTOFA         SD ISLAM AL HUDA -  60,00 290 Tidak Lulus
60 063 M ADITYARAMA                  SD ISLAM AL HUDA -  61,25 248 Tidak Lulus
61 064 FACHRI ALDIAN FALAH           SD ISLAM AL HUDA -  58,75 332 Tidak Lulus
62 065 MUHAMMAD KEVIN FADHILUL AZYAM MIN NANGGUNGAN   -  58,75 332 Tidak Lulus
63 066 SYEFIRA AZ ZAHRA              SDN BANJARAN     -5 52,50 470 Tidak Lulus
64 067 AINA FANNY RAHMADIAN ADNANTO  SD PLUS RAHMAT   -  60,00 290 Tidak Lulus
65 068 YIYI ADELIA                   SD PLUS RAHMAT   -  50,00 498 Tidak Lulus
66 069 RAMA KUSUMA SUMANTRI          SD PLUS RAHMAT   -  56,25 404 Tidak Lulus
67 070 MOHAMAD LUTFI KHOIRUDIN       SDIT AL ARIF     -  65,00 158 Tidak Lulus
68 071 MISYFAUNURMAULIDIYAH          SDIT AL AZHAR KEDIRI-  76,25 12 Lulus Tahap I
69 072 UMI WASI AH                   MI MA DANUL ULUM -  45,00 536 Tidak Lulus
70 073 R RIDHO ADJIE MUK TI          SDN SEMAMPIR     -1 42,50 546 Tidak Lulus
71 074 LANIA PUTRI ADI PRADITA       SDN NGLETIH      -  60,00 290 Tidak Lulus
72 075 MOULIDA QINSQI                SDN BETET        -3 68,75 73 Lulus Tahap I
73 076 MUHAMMAD IQBALUL FARHAN       MIN PUCANGSIMO   -  52,50 470 Tidak Lulus
74 078 DEVA INDIRAVIKA INAWAN PUTRI  MIM PARE         -1 67,50 97 Lulus Tahap I
75 079 MUCHAMMAD AGIL ANANDA         MI AL IRSYAD     -  68,75 73 Lulus Tahap I
76 080 RIZKY ADHITYA BUDIONO         SDN BANJARAN     -1 61,25 248 Tidak Lulus
77 082 JIMLY FATHONI ASSHIDIQI       SD ISLAM AL HUDA -  60,00 290 Tidak Lulus
78 083 ALFERO FAHREZI                SD ISLAM AL HUDA -  51,25 481 Tidak Lulus
79 084 KRISNA                        SD ISLAM AL HUDA -  57,50 367 Tidak Lulus
80 086 AFIF NASIKUL KAMAL            MI ALFAJAR KANDAT-  61,25 248 Tidak Lulus
81 087 ALIYA FAUZIAF FIRULLA B W     SD PLUS RAHMAT   -  57,50 367 Tidak Lulus
82 088 SAL SABILLA PUTRI LIANAWATI   SD PLUS RAHMAT   -  61,25 248 Tidak Lulus
83 089 ZAIDAN HAFIZH AL GHIFARI      SD PLUS RAHMAT   -  58,75 332 Tidak Lulus
84 090 FANNY ANGGIASTUTI FATIMA      SDIT AL ARIF     -  67,50 97 Lulus Tahap I
85 091 TEGUH BANGUN SAMODRA          SDN NGADILUWIH   -1 61,25 248 Tidak Lulus
86 092 M YUDA PRATAMA AIRLANGGA      SDIT BINA INSANI -  66,25 116 Lulus Tahap I
87 095 ANISA RIZKI NUR SHOLEKAH      MI MUHAMMADIYAH  -1 58,75 332 Tidak Lulus
88 096 DZULHIJATUL AWALIN ZUROIDA    SDN SENDANG      -  58,75 332 Tidak Lulus
89 097 NILLA NURYANA                 SDNPULE          -1 62,50 211 Tidak Lulus
90 098 MAYDA LAILATUN NIKMAH         SDIT AL AZHAR    -  60,00 290 Tidak Lulus
91 099 EKY ADHISTIA RAHMADIANTY      MI AL IRSYAD     -  51,25 481 Tidak Lulus
92 101 RAHMAH NUR DIANA              MIM PARA         -1 73,75 26 Lulus Tahap I
93 102 GALANG SATRIYO INDARKO        SD ISLAM AL HUDA -  56,25 404 Tidak Lulus
94 103 M SYAHRUL A A B               SD ISLAM AL HUDA -  32,50 557 Tidak Lulus
95 104 MASHANDI AMA                  SD ISLAM AL HUDA -  60,00 290 Tidak Lulus
96 107 BRILLIANDO DHARMA RAMADHAN    SD PLUS RAHMAT   -  67,50 97 Lulus Tahap I
97 108 NADIA HUSNA AZZAHRA           SD PLUS RAHMAT   -  60,00 290 Tidak Lulus
98 109 BINTANG MAULANA HABIB         SD PLUS RAHMAT   -  58,75 332 Tidak Lulus
99 110 SALSABILA AUMAYLIA MUTMAINAH  SDN BURENGAN     -2 66,25 116 Lulus Tahap I
100 111 FACHRIA DITIA ZALIANTI        SDIT BINA INSANI -  62,50 211 Tidak Lulus
101 113 NANDA ANDIKA                  SDN MRICAN       -2 60,00 290 Tidak Lulus
102 115 AKMA BATRISYIA JAZIMA         MI TANWIRUL FUAD -  65,00 158 Tidak Lulus
103 116 SITI KHOIRUN NISA             MIN DOKO         -  66,25 116 Lulus Tahap I
104 117 FARIKHA NURIL ILMA            SDN BLABAK       -1 66,25 116 Lulus Tahap I
105 118 SANGGRA REZA NUARY            SDI AL FALAH     -  71,25 48 Lulus Tahap I
106 119 NIRMALA PUTERI BATARI         MI AL IRSYAD     -  60,00 290 Tidak Lulus
107 120 LOLA ALIFA IKHTIARANI         SDN SINGKALANYAR -2 55,00 433 Tidak Lulus
108 121 KHONSA MAWADDA AMIEN          MI MUHAMMADIYAH  -1 57,50 367 Tidak Lulus
109 122 HAFIZH DWI MASJAYANTA         SD ISLAM AL HUDA -  46,25 529 Tidak Lulus
110 123 AGUNG NUGROHO                 SD ISLAM AL HUDA -  51,25 481 Tidak Lulus
111 125 FERNAN DHYKA SYAH PUTRA       SD ISLAM AL HUDA -  47,50 520 Tidak Lulus
112 126  NADELLA REZA ASHARI          SD PLUS RAHMAT   -  45,00 536 Tidak Lulus
113 127 DEWINA SYAHRIFA               SD PLUS RAHMAT   -  57,50 367 Tidak Lulus
114 129 FERDY PUTRA PRATAMA             SDNDUKUH         -2 48,75 508 Tidak Lulus
115 131 YUNIAR WAHYU VEBYANA          SD PLUS RAHMAT   -  63,75 186 Tidak Lulus
116 133 ADISA ZAHWA SALSABILLIA       SDNTALES         -2 61,25 248 Tidak Lulus
117 134 ISMAIL MADHANI                SD PAWYATAN DAHA -2 48,75 508 Tidak Lulus
118 135 NINDYA RAHMADINA              SDN MRICAN       -2 62,50 211 Tidak Lulus
119 136 WAKHIDATUL ALIMATUZ ZAHRO     MI DARUL HIKMAH  -  55,00 433 Tidak Lulus
120 137 RISKA NADHIFATUL ALIYAH       MIN DOKO         -  60,00 290 Tidak Lulus
121 138 NAGATA ANDY RIZQULLAH         MI AL IRSYAD     -  65,00 158 Tidak Lulus
122 139 PIJAR INDAH PUSPITA DEWI      SDN JAMBEAN      -1 67,50 97 Lulus Tahap I
123 140  OCHAMMAD BURHANUDIN          MI AL IRSYAD     -  53,75 453 Tidak Lulus
124 141 MOHAMAD CHOIRUL ZAMZAMI       SDN BURENGAN     -2 72,50 35 Lulus Tahap I
125 142 MAGDALISA ANNI ELMIFTASYA       SDITBINAINSANI   -  66,25 116 Lulus Tahap I
126 143 MUHAMMAD SHIDQI BAIHAQI       SD ISLAM AL HUDA -  46,25 529 Tidak Lulus
127 146 MUHAMMAD HANAN NURQOWIY       SD PLUS          -  58,75 332 Tidak Lulus
128 147 FAUZAN ARDI WIBOWO            SD PLUS RAHMAT   -  72,50 35 Lulus Tahap I
129 148 ILHAM COKRO SANTOSO           SD PLUS RAHMAT   -  47,50 520 Tidak Lulus
130 149 AZIS WISNU WARDANA SDN BURENGAN     -2 62,50 211 Tidak Lulus
131 150 MUHAMMAD NAUFAL RASYAD        SDN BANJARAN     -4 73,75 26 Lulus Tahap I
132 151 HELDA EKA PRASETYA            SDN PLOSOREJO    -1 55,00 433 Tidak Lulus
133 152 STANIA AULIA KHARISA          MI AL ISLAM        -  52,50 470 Tidak Lulus
134 153 MUKHAMMAD DAFFA AULIYA        SDI MIFTAHUL ULUM-  63,75 186 Tidak Lulus
135 154 IFANA ROUDATUL MUSTAFIDA      SDN NGADILUWIH   -1 55,00 433 Tidak Lulus
136 155 RISMA NAILUL AMALIA           MIN DOKO         -  66,25 116 Lulus Tahap I
137 156 SYALSABILA ASHRIFA AZZAHRO    SDN TAMBIBENDO   -2 52,50 470 Tidak Lulus
138 157 MOH SYAHDATUL KAHFI           SDN MOJOSARI     -2 53,75 453 Tidak Lulus
139 158 HANIFA GITA RACHMADLANI       MI AL IRSYAD     -  38,75 553 Tidak Lulus
140 159 M NAUFAL FIKRI                SD ISLAM AL HUDA -  41,25 551 Tidak Lulus
141 160 DEBI RIA DWI PRITI            SDIT IBADURRAHMAN-  77,50 7 Lulus Tahap I
142 161 DIKA BERLIAN FATHURRAHMANDA   SD ISLAM AL HUDA -  38,75 553 Tidak Lulus
143 162 MASKUR HIDAYAT                SD ISLAM AL HUDA -  53,75 453 Tidak Lulus
144 163 YUNIZTAMA NAUFAL RAMADHANI S  SD ISLAM AL HUDA -  56,25 404 Tidak Lulus
145 164 ZUSNA ASA FAUZIA RAHMAH       MI MIFTAHUL ABROR-  67,50 97 Lulus Tahap I
146 167 HAFIA AZZAHRA                 SD PLUS RAHMAT   -  72,50 35 Lulus Tahap I
147 168 FREA WIDIA AULIA              SD PLUS RAHMAT   -  67,50 97 Lulus Tahap I
148 169 RISKAL SAKSONO PUTRO          SD PLUS RAHMAT   -  62,50 211 Tidak Lulus
149 170 LYLIANA DELA VALLIANG         SDN BURENGAN     -2 62,50 211 Tidak Lulus
150 172 MADELYN NORA ABIDIN           MIN KANIGORO     -  61,25 248 Tidak Lulus
151 174 NIKEN ALFINANDA PU RI          DN  ALE         -2 61,25 248 Tidak Lulus
152 175 OLIRESIANELA                  SDN BANJARAN     -5 63,75 186 Tidak Lulus
153 176 WIEKE ASRIYATUROHMAH          MIN DOKO         -  76,25 12 Lulus Tahap I
154 177 MAULANA M IRHAM               SDN SEMAMBUNG    -  58,75 332 Tidak Lulus
155 178 MUHAMMAD ROFI UDDINILLAH      SDIT BINA INSANI -  55,00 433 Tidak Lulus
156 179 MUHAMMAD SYAHRUL FARHAN       MI AL IRSYAD     -  66,25 116 Lulus Tahap I
157 180 ADELIN NOVELIA                SDI AL FALAH     -  76,25 12 Lulus Tahap I
158 181 MUHAMMAD DLIYA ULHAQ          SD ISLAM AL HUDA -  55,00 433 Tidak Lulus
159 182 YUDHISTIRA ALIYYU TANAYA      SD ISLAM AL HUDA -  53,75 453 Tidak Lulus
160 183 DENYRA KEVIN EVERRET IA       SD ISLAM AL HUDA -  62,50 211 Tidak Lulus
161 184 AFIDAH ILHAMA FIKRI           SDI AL FALAH     -  68,75 73 Lulus Tahap I
162 185 KHIKMAH ZAKIYATUL MISKIYAH    SDIP ALMINHAAJ   -  53,75 453 Tidak Lulus
163 186 DAFA WERLIAN SAKTI            SDN GROGOL       -2 56,25 404 Tidak Lulus
164 187 HAFIDZ FADILLA FEBRIANTO      SD PLUS RAHMAT   -  68,75 73 Lulus Tahap I
165 188 FAJRIZAL ALVIN PUTRAWAN       SD PLUS RAHMAD   -  61,25 248 Tidak Lulus
166 189 WILDAN ACHMAD NOOR FIKRI      SD PLUS RAHMAT   -  61,25 248 Tidak Lulus
167 190 CHUSNIA ASSHOVANI             SDIT AL BADR     -  60,00 290 Tidak Lulus
168 191 NABILA ANGGRAENI              SDITBINAINSANI   -  62,50 211 Tidak Lulus
169 192 MUHAMMAD FAJRUL ALIM          MIN KANIGORO     -  53,75 453 Tidak Lulus
170 193 RAFA ALISTIYANING NUR AZIZAH  SDI MIFTAHUL ULUM-  62,50 211 Tidak Lulus
171 195 HILMY MUHAMAD FAI Z           SDN JARAK        -3 57,50 367 Tidak Lulus
172 196 ALYA TRI RAHMA                MI NEGERI DOKO   -  65,00 158 Tidak Lulus
173 197 JAZZA BACHTIAR                 SDI ARROBITHOH    -  65,00 158 Tidak Lulus
174 198 FARAH SHAFIYYA SALSABILA      SDN BURENGAN     -2 70,00 62 Lulus Tahap I
175 199 MILGA MAULIDINA CHOIRUN NISAA MI ALIRSYAD      -  40,00 552 Tidak Lulus
176 200 NAFIKA AULIA WIRENTYAS        SDI AL FALAH     -  58,75 332 Tidak Lulus
177 201 FUAD DHANI NAUFAL             SD ISLAM AL HUDA -  48,75 508 Tidak Lulus
178 202 AMANDA PUSPARANI SUBAGIO      SD ISLAM AL HUDA -  62,50 211 Tidak Lulus
179 203 HANA ATIKASARI                SD ISLAM AL HUDA -  65,00 158 Tidak Lulus
180 204 PUJI LAILI RAHMANINGRUM       SDN BETET        -3 60,00 290 Tidak Lulus
181 205 IRBA ULWANUTTAQIY             SDIT BINA INSANI -  63,75 186 Tidak Lulus
182 206 DEA NOVIANA                   SDN BANJARAN     -5 55,00 433 Tidak Lulus
183 207 MUHAMMAD ABDUL AZIZ           SD PLUS RAHMAT   -  57,50 367 Tidak Lulus
184 208 ALIF FAUZA SABILUNA           SD PLUS RAHMAT   -  53,75 453 Tidak Lulus
185 209 FAAZA AZHIMA SYAHID AL AZZAM  SD PLUS RAHMAT   -  68,75 73 Lulus Tahap I
186 211 MUHAMMAD FAHMI HAKIKI         SD PLUS AL HIKMAH-  62,50 211 Tidak Lulus
187 212 SYIDAN QOLBI IMANI            MIN KANIGORO     -  65,00 158 Tidak Lulus
188 213 ILHAM NUR FAIZI               SDI MIFTAHUL ULUM-  66,25 116 Lulus Tahap I
189 214 SILKY SABELLA MAHARANI        SDN SAMBI        -1 61,25 248 Tidak Lulus
190 215 TIARA ADINDA PUTRI            SDN BURENGAN     -2 60,00 290 Tidak Lulus
191 216 SAYYIDATI TAZKIYA ALFINA      MIN DOKO         -  65,00 158 Tidak Lulus
192 217 AFFRE  ALWI TANTOWI           MI AL ISLAM      -  63,75 186 Tidak Lulus
193 218 HANISA DEBIWINDASARI          SDN MOJOROTO     -3 57,50 367 Tidak Lulus
194 219 DHEYA ARDHA NAGARA            A L IRS?D        -  36,25 556 Tidak Lulus
195 221 NABILA KHAIRANTI              SD ISLAM AL HUDA -  67,50 97 Lulus Tahap I
196 222 LUSIANA DEWI KISWARA          SD ISLAM AL HUDA -  56,25 404 Tidak Lulus
197 223 GHINA RANIA                   SDISLAM AL HUDA  -  61,25 248 Tidak Lulus
198 224 ONIK FEBRIA DAMAYANTI         SDN BETET        -3 62,50 211 Tidak Lulus
199 225 DITA PRADINA PITALOKA         SDN NGRONGGO     -5 68,75 73 Lulus Tahap I
200 226 MOCHAMAD ALDO KUSUMA WARDANA  SDIT BINA INSANI -  63,75 186 Tidak Lulus
201 227 MAHANTI INDAH RAHAJENG        SD PLUS RAHMAT   -  81,25 4 Lulus Tahap I
202 228 GIMA FAUZAN HALMASRANDI       SD PLUS RAHMA    -  62,50 211 Tidak Lulus
203 229 JIHAN SHOFIYA                 SD PLUS RAHMAT   -  47,50 520 Tidak Lulus
204 230 MOCH RAFI DAMAS ABDILLA       SDN TEMPUREJO    -1 70,00 62 Lulus Tahap I
205 231 M ABI HAMID                   MIN NANGGUNGAN   -  65,00 158 Tidak Lulus
206 232 TAZKIA BALQIS                 SDIT BINA INSANI -  61,25 248 Tidak Lulus
207 233 WINDA TRI WAHYUNITA           SDI MIFTAHUL ULUM-  52,50 470 Tidak Lulus
208 234 AFRIDA RABSELINA              SDN PELAS        -2 70,00 62 Lulus Tahap I
209 235 HANIF ZULFA FAUZIYAH          SDN KR?          -1 58,75 332 Tidak Lulus
210 236 ZIDNI ULUMAN NAFIAH           MIN DOKO         -  56,25 404 Tidak Lulus
211 238 MUHAMMAD ALVIN MUBAROK        MI RAUDLATUL ULUM-  52,50 470 Tidak Lulus
212 239 ANANTA SAMBEGA BINTANG        MI AL IRSYAD     -  57,50 367 Tidak Lulus
213 240 ALIFIA LESTIA A PUTRI         SDN PLAOSAN      -2 68,75 73 Lulus Tahap I
214 241 GADIS LUTHFIA S               SDISLAM AL HUDA  -  50,00 498 Tidak Lulus
215 242 SHELA HARDIANA PUTRI          SD ISLAM AL HUDA -  66,25 116 Lulus Tahap I
216 243 THERY PRASTIKA SOEDARMODJO    SD ISLAM AL HUDA -  61,25 248 Tidak Lulus
217 244 SYAFA ARKANA DINAR ASTRISNA   SDN BETET        -3 52,50 470 Tidak Lulus
218 245 NAZARRUDDIN YUSUF             SD PLUS ARRAHMAN -  53,75 453 Tidak Lulus
219 246 FAKHRI ARKAAN HUMAIDI         SDN REMBANGKEPUH -  67,50 97 Lulus Tahap I
220 247 RAHMA DEWI NUR HANIF AHFANTI  SD PLUS RAHMAT   -  62,50 211 Tidak Lulus
221 248 TSAMARA FARA SAFIRA           SD PLUS RAHMAT   -  61,25 248 Tidak Lulus
222 249 LIZA NURRAIHAN                SD PLUS RAHMAT   -  61,25 248 Tidak Lulus
223 251 VIVI DIWANTI RACHMASARI       MIN NANGGUNGAN   -  66,25 116 Lulus Tahap I
224 252 MUHAMAD ZAINI                 SDIT BINA INSANI -  46,25 529 Tidak Lulus
225 253 LELA CHOIRUNNISA  NOERSIYAM   SDI MIFTAHUL ULUM-  62,50 211 Tidak Lulus
226 255  OHAMMAD RIZAL ALAUDDIN       SD MUHAMADIYAH PO-1 51,25 481 Tidak Lulus
227 256 NI MATUL NGALIM QUSSANIYAH    MIN DOKO         -  58,75 332 Tidak Lulus
228 258 HAFIZH FEBRIAN IRSYAAD        SDN BURENGAN     -2 73,75 26 Lulus Tahap I
229 259 DEWI ALFI SANIYYAH            MI AL IRSYAD     -  50,00 498 Tidak Lulus
230 260 MUHAMMAD ARIEL RIZQI VIERI    SDIP AL MINHAAJ  -  66,25 116 Lulus Tahap I
231 261 HABIBA LAELA NUR AZIZA        SD ISLAM AL HUDA -  53,75 453 Tidak Lulus
232 262 DESTINE ROMADHIA NAFIYSAH     SD ISLAM AL HUDA -  47,50 520 Tidak Lulus
233 263 FITRIANI QOFIFAH PARAWANSA    SD ISLAM AL HUDA -  56,25 404 Tidak Lulus
234 264 YUSNIDA PUTRI LARASATI        SDN BETET        -3 68,75 73 Lulus Tahap I
235 265 NATASYA JATIWICHA AZZAHRA     SD MUHAMMADIYAH  -1 75,00 16 Lulus Tahap I
236 266 ASWA YUDITKHA PUTRA           SDN REMBANGKEPUH -  75,00 16 Lulus Tahap I
237 267 RIDHWAN AJI SAPUTRA           SD PLUS RAHMAT   -  75,00 16 Lulus Tahap I
238 268 MOH ATHO URROHMAN ARIEF       SD PLUS RAHMAT   -  56,25 404 Tidak Lulus
239 269 LEVIANCA DUANESYA             SD PLUS RAHMAT   -  47,50 520 Tidak Lulus
240 270 DHONNY WEKA FEARNO            SDN BANJARAN     -1 62,50 211 Tidak Lulus
241 271 KEN RHATRI NOVIANI NANDHANI      SDNBRANGGAHAN    -  60,00 290 Tidak Lulus
242 273 KINARA FADHLA AZKIA           SDI MIFTAHUL ULUM-  53,75 453 Tidak Lulus
243 274 DYAH YEKTI NUGRAHENI          SDN SELODONO     -  73,75 26 Lulus Tahap I
244 275 FAHREZA RADITYA S             SDI DARUS SOLIHIN-  78,75 6 Lulus Tahap I
245 276 MUHAMMAD SYAHRUL RIZAL        MIN DOKO         -  51,25 481 Tidak Lulus
246 278 LAILATUL FITRI                SDN NGADILUWIH   -1 51,25 481 Tidak Lulus
247 279  NA ROCHMATUL LAILI           MI AL IRSYAD     -  58,75 332 Tidak Lulus
248 280 NEYLA NURIL FAUZIYAH          SDI AL FALAH     -  60,00 290 Tidak Lulus
249 281 FITRATUL ISLAMI SALAMAL A     SD ISLAM AL HUDA -  56,25 404 Tidak Lulus
250 282 ATHIA ZAINUN FAKIHA           SD ISLAM AL HUDA -  58,75 332 Tidak Lulus
251 283 WAHYU PUTRI A R SD ISLAM AL HUDA -  53,75 453 Tidak Lulus
252 284 DIANA EVITA DEWI              SDI AL FALAH     -  71,25 48 Lulus Tahap I
253 285 VICIDIAN PUTRI PRATAMA        SD MUHAMMADIYAH  -1 56,25 404 Tidak Lulus
254 286 ALIFFIA WIDYASARI PUTRI ARBI  SDN BANDAR KIDUL -1 65,00 158 Tidak Lulus
255 287 RIZKA NADIA MAGHFIRA          SD PLUS RAHMAT   -  72,50 35 Lulus Tahap I
256 288 LAROYBAVI MUHAMAD             SD PLUS RAHMAT   -  52,50 470 Tidak Lulus
257 289 UTSMAN HANIF RAMADHANI        SD PLUS RAHMAT   -  51,25 481 Tidak Lulus
258 291 M SYADDAM INTAN               MI AS SALAFIYAH  -  66,25 116 Lulus Tahap I
259 293 MUHAMMAD FADIL  AKBAR         SDI MIFTAHUL ULUM-  62,50 211 Tidak Lulus
260 295 NAURANA SIDAISTI SALWA N      SDN BURENGAN     -2 61,25 248 Tidak Lulus
261 296 AHMAD CHAMDAN YUWAFI N        MIN DOKO         -  58,75 332 Tidak Lulus
262 297 AHMAD FARHAA MUSHLIH          SDN MEN NG       -  53,75 453 Tidak Lulus
263 299 MUHAMMAD RAVI PRAGAWAN        MI AL IRSYAD     -  56,25 404 Tidak Lulus
264 301 NOVALIA LAILY NUR JANAH       SD ISLAM AL HUDA -  57,50 367 Tidak Lulus
265 302 RAVIKA NUR H                  SD ISLAM AL HUDA -  56,25 404 Tidak Lulus
266 303 SHAFA QOIDATU N               SD ISLAM AL HUDA -  61,25 248 Tidak Lulus
267 304 WAHYU EKAWATI                 SDN JANTI        -  48,75 508 Tidak Lulus
268 305 ANANDA AWALIA RAHMA           SD MUHAMMADIYAH  -1 60,00 290 Tidak Lulus
269 307 YUSTIKA ANGGRAINI             SD PLUS RAHMAT   -  71,25 48 Lulus Tahap I
270 308 MUHAMMAD ABDULLAH AZZAM       SD PLUS RAHMAT   -  66,25 116 Lulus Tahap I
271 309 MARSYA AZ ZAHRA               SDS PAWYATAN DAHA-2 71,25 48 Lulus Tahap I
272 310 ANNIZAR FANI BERLIANTI        SDN NGADILUWIH   -1 60,00 290 Tidak Lulus
273 311 MOH A INU RISQI               MI AS SALAFIYAH  -  60,00 290 Tidak Lulus
274 313 RAHMA NUR ANNISA              SDI MIFTAHUL ULUM-  52,50 470 Tidak Lulus
275 316 DARWIN RIYAN RAMADHAN         MIN DOKO         -  66,25 116 Lulus Tahap I
276 317 ADHANYA AMSYAR KANILLAH       SDN BANJARAN     -4 71,25 48 Lulus Tahap I
277 318 QURRATU A YUN                 MI AL IRSYAD     -  52,50 470 Tidak Lulus
278 321 TASYHA ALICKA DIVA NUR        SD ISLAM AL HUDA -  46,25 529 Tidak Lulus
279 322 TALITHA FADIA JAUZA           SD ISLAM AL HUDA -  58,75 332 Tidak Lulus
280 323 SYARIFAH SALSABILLA           SD ISLAM AL HUDA -  42,50 546 Tidak Lulus
281 324 ATINA IZZATUN NISA            SDN BURENGAN     -2 73,75 26 Lulus Tahap I
282 325 ANNISA TRI KURNIA AGUNG       SD MUHAMMADIYAH  -1 73,75 26 Lulus Tahap I
283 326 M FARREL FARABI               SDN SUMBERJO     -1 55,00 433 Tidak Lulus
284 327 VINA AULIA ROZANI             SD PLUS RAHMAT   -  70,00 62 Lulus Tahap I
285 328 RAFIDA ILMA NAFIA             SD PLUS RAHMAT   -  61,25 248 Tidak Lulus
286 329 ALIFA SALSABILA AZZAHRAIN     SDIDARUSHSHOLIHIN-  72,50 35 Lulus Tahap I
287 330 NASHIRUL UMAM AHMAD           MIN NANGGUNGAN   -  56,25 404 Tidak Lulus
288 331 GHAZY AFIF FAISAL            MI MUHAMMADIYAH  -1 60,00 290 Tidak Lulus
289 332 AULIA NURI ALFIRANIA   MI MUHAMMADIYAH - 4 66,25 116 Lulus Tahap I
290 333 ZAYDA SHAFIRA RAMADHANTY      SDI MIFTAHUL ULUM-  Diterima
291 334 ALWAN CANDRA FADILA             SDN TURUS        -  63,75 186 Tidak Lulus
292 335 NURA DELTA SAFIRA             SDN TAMANAN      -  68,75 73 Lulus Tahap I
293 336 MOCH ARIF NAFIUDIN            SDN SUGIHWARAS   -1 62,50 211 Tidak Lulus
294 337 LUNETTA SEAN GIFFARA          SDS PAWYATAN DAHA-1 68,75 73 Lulus Tahap I
295 338 MUHAMMAD LUQMAN HAKIM         ROUDLOTUT T      -  63,75 186 Tidak Lulus
296 339 ARFA FAIRUZIYAH FIRDAUSY DIVI MI AL IRSYAD     -  62,50 211 Tidak Lulus
297 340 NIKEN SARI NURAINI            SDI AL FALAH     -  66,25 116 Lulus Tahap I
298 341 ZUNITA KHOIRUN NISA           SD ISLAM AL HUDA -  47,50 520 Tidak Lulus
299 342 YUMNA PUTRI SALSABIL          SD ISLAM ?  HUDA -  62,50 211 Tidak Lulus
300 343 SHOFI NUR LAILI MUFADHIROH    SD ISLAM AL HUDA -  57,50 367 Tidak Lulus
301 344 SAFFANATUS SYARIFAH           MI ARROSYAAD     -  65,00 158 Tidak Lulus
302 345 NIKMAL KEVIN WIJTAKSONO       SD MUHAMMADI ?H  -1 71,25 48 Lulus Tahap I
303 346 ACHMAD NURUL YAQIN            MI MIFTAHUL FALLA-  77,50 7 Lulus Tahap I
304 347 SHAFIRA NUR HANIFA            SD PLUS RAHMAT   -  73,75 26 Lulus Tahap I
305 348 DWICO AZFIFAN YUZHAQUE        SD PLUS RAHMAT   -  61,25 248 Tidak Lulus
306 349 ALFA SANATIN ILLA ROMZA       MIN TERMAS BARON -  66,25 116 Lulus Tahap I
307 350 NADYA SHOFA NURHUDA           MIN NANGGUNGAN   -  61,25 248 Tidak Lulus
308 351 NUR MUIZ JIDDAN ALAYYUBI      MIN DOKO         -  56,25 404 Tidak Lulus
309 352 RIFDAH DAFFA SALSABIILA       SDN BANJARAN     -2 58,75 332 Tidak Lulus
310 354 TITA RAHMADANI ANDRIKANISA    SDN GROGOL       -1 68,75 73 Lulus Tahap I
311 355 AYU EFRYDA MULYASARI          SDN NGADILUWIH   -1 56,25 404 Tidak Lulus
312 356 DINDA AZIZAH FITRIANI         MI MUH PARE      -1 60,00 290 Tidak Lulus
313 357 DINDA LAYLA FARIHA            SDIT AL AZHAR    -  63,75 186 Tidak Lulus
314 358 DITA AIDATUNNISA              MI NURUL HUDA    -  57,50 367 Tidak Lulus
315 359 JIHAN NUR AZIZAH              AL IRSYAD        -  45,00 536 Tidak Lulus
316 360 FITRI ZUYINA NUR AZIZAH       SDN TEMENGGUNGAN -  61,25 248 Tidak Lulus
317 361 KAMALA ARAMINTA SALSABIL      SD ISLAM AL HUDA -  58,75 332 Tidak Lulus
318 362 NISA LAILI NUR SYA BAANA      SD ISLAM AL HUDA -  61,25 248 Tidak Lulus
319 363 NUR M AFIFAH                  SD ISLAM AL HUDA -  42,50 546 Tidak Lulus
320 364 PUPOES BIWORO                 SD PLUS ARRAHMAN -  70,00 62 Lulus Tahap I
321 365 BAGAS ADI SUBROTO             SD MUHAMADIYAH   -1 62,50 211 Tidak Lulus
322 367 IKSAN PUTRA ANR A             SD PLUS RAHMAT   -  72,50 35 Lulus Tahap I
323 368 AHMAD MUQIBIN RISQON RAFLI    SD PLUS RAHMAT   -  61,25 248 Tidak Lulus
324 369 MUTIARA ANISA NINDYASARI      SDI DARUSH S     -  71,25 48 Lulus Tahap I
325 370 MUHAMMAD FAHMI ULUMUDDIN      MIN NANGGUNGAN   -  81,25 4 Lulus Tahap I
326 371 YOHANNA RIKA WULANDARI P A    SDN NGEBRAK      -2 58,75 332 Tidak Lulus
327 372 ARETA SALSABILA HERWENDRA     SDN BANJARAN     -2 66,25 116 Lulus Tahap I
328 373 MOH REZARAF SANZANI SETYAWAN  SDN BANJARAN     -2 65,00 158 Tidak Lulus
329 375 MELLINA ULINNUHA              MI AL FALAH      -  62,50 211 Tidak Lulus
330 376 M TAFQANUL HAFID AHZA Z       MI TANWIR ULFUAT -  61,25 248 Tidak Lulus
331 377 RICE ORIZA NUSIVERA           SDI AL MUN  T AGU-  47,50 520 Tidak Lulus
332 379 AHMAD MAULANA ZAMZAMI         SDN BADAL        -2 60,00 290 Tidak Lulus
333 380 ZHAKYATUL MISKYAH H           MI NURUL HUDA    -  57,50 367 Tidak Lulus
334 381 RIZKI FAJAR AMALIA            SD ISLAM AL HUDA -  57,50 367 Tidak Lulus
335 382 NUR SHOLEKHAH                 SD ISLAM AL HUDA -  43,75 544 Tidak Lulus
336 383 TAMALIA CITRA MUSTIKA         SD ISLAM AL HUDA -  45,00 536 Tidak Lulus
337 384 MUSTIKA INTAN PERMATA         SDN BURENGAN     -2 61,25 248 Tidak Lulus
338 385 PARAMADINA INAONESIA JUNIOR   SD MUHAMMADIYAH  -1 60,00 290 Tidak Lulus
339 386 HERDIAN OKTAVIA LARASATI      SDN REJOMULYO    -  68,75 73 Lulus Tahap I
340 387 SAFIRA AMANTA SAFA            SD PLUS RAHMAT   -  60,00 290 Tidak Lulus
341 388 BIMA GILANG LESMANA           SD PLUS RAHMAT   -  57,50 367 Tidak Lulus
342 389 AULIA ILMA SAHARA             MI PLU  AL ASYARI-  57,50 367 Tidak Lulus
343 392 AMERTA BIAN KRETARTA          SDN BANJARAN     -2 72,50 35 Lulus Tahap I
344 393 MUHAMMAD SAKTI ADRIANTO R     SDN GROGOL       -1 66,25 116 Lulus Tahap I
345 395 MUHAMMAD HAIDAR AZHAR         SDIT BINA INSANI -  77,50 7 Lulus Tahap I
346 396 ISABEL MARETA VINKA DEWI      SDIP AL MINHAAJ  -  75,00 16 Lulus Tahap I
347 398 ZUAN ANGELA NUR ISLAMI        SD AR RAHMAN     -  62,50 211 Tidak Lulus
348 399 DIMAS PAMUNGKAS SYAFII        SDN BADAL        -2 46,25 529 Tidak Lulus
349 400 MUHAMMAD FAIQ ROFIFI          MI NURUL HUDA    -  57,50 367 Tidak Lulus
350 401 FIRA NENDIA ZULIA ULFA        SDN NGRONGGO     -8 51,25 481 Tidak Lulus
351 402 M FAZA ASHLIQUN NIAM MI MIFTAHUL ABROR-  62,50 211 Tidak Lulus
352 404 TRIBUANA TYAGITA              SDN KRAS         -1 58,75 332 Tidak Lulus
353 405 ATSILAH RUSDI                 SDS PAWYATAN DAHA-2 46,25 529 Tidak Lulus
354 406 PUTRI ZAIROTUL MUKAROMAH      MI TPI TAMBAKREJO-  56,25 404 Tidak Lulus
355 408 ABDULLAH MUQADDAM SDIP AL MIN AAJ  -  71,25 48 Lulus Tahap I
356 409 CINTAR CANTIKA BUNGA JADMIKO  SDS PAWYATAN DAHA-  53,75 453 Tidak Lulus
357 410 NAILAH SABIRA HASANAH         MI MIFTAHUL HUDA -  60,00 290 Tidak Lulus
358 411 ALFA FIQRI KAFIDHANI          SDN SLEMANAN     -  63,75 186 Tidak Lulus
359 412 FRANCISCA ANINDYA MAYTA P     SDI ARROBITHOH   -  57,50 367 Tidak Lulus
360 413 ANIK FEBRIANI NUR ANISA       SDI ARROBITHOH   -  71,25 48 Lulus Tahap I
361 414 MAULANA ICHWANUL SHOLEH       SDN NYAWANGAN    -1 60,00 290 Tidak Lulus
362 415 DIYAH AJENG KUSUMA WARDANA    SDN TULUSREJO    -2 58,75 332 Tidak Lulus
363 416 ADINDA APRILIA WIDYA PURNAMA  MI AL F LAAH     -  70,00 62 Lulus Tahap I
364 417 SALSABILA ANIRAH PUTRI        SDN DUWET        -3 51,25 481 Tidak Lulus
365 418 QONITA DIAN PARAHITA          SDI AL FALAH     -  60,00 290 Tidak Lulus
366 419 ZULFAN ALFAIQ                 SDN SUKOSARI     -2 87,50 1 Lulus Tahap I
367 420 CHOERUN NISAK BINTE AHMAD     SDN BANJARAN     -6 57,50 367 Tidak Lulus
368 421 JAVANKA PUTRI ANUGRAHENI      SDN NGRONGGO     -8 48,75 508 Tidak Lulus
369 422 MUHAMMAD ALJJEREO             SD BANJARAN      -2 58,75 332 Tidak Lulus
370 423 MCHAFIZ  AL UL ?  NURMALIK    SDN KETAWANG     -1 65,00 158 Tidak Lulus
371 424 PUTRI KAISA NAILA             MI R THOLABAH    -  82,50 2 Lulus Tahap I
372 425 NABILATUL KARIMAH             MI MIFTA? L A?OR -  60,00 290 Tidak Lulus
373 426 CHELLINA FEBBY DEWIONS MULUG  SDN KRAS         -1 51,25 481 Tidak Lulus
374 427 SETYANA SHIFA UL SA IDAH      SDN BURENGAN     -2 73,75 26 Lulus Tahap I
375 428 SESMELIA DUAKHI               MI AL IRSYAD     -  57,50 367 Tidak Lulus
376 429 FARAH ATHIYA DEWI             SDS PAWYATAN DAHA-1 67,50 97 Lulus Tahap I
377 430 IFTIA QURRATU A YUN           MI MIFTAHUL HUDA -  62,50 211 Tidak Lulus
378 432 MUHIMMATUR ROSYIDAH           SDN PADANGAN     -1 55,00 433 Tidak Lulus
379 433 NAUFAL FARRAS HANIF           SDI AR ROBITHOH  -  57,50 367 Tidak Lulus
380 434 AFRIDA HADIYATI SALSABILA     SDI AL MUNAWWAR  -  67,50 97 Lulus Tahap I
381 439 RIZKY FEBRIANA                SDN BLABAK       -1 61,25 248 Tidak Lulus
382 441 LISTA TRI NALASARI            SDN NGRONGGO     -8 60,00 290 Tidak Lulus
383 442 NISA HASLIND                  MI MIFTAHUL ABROR-  53,75 453 Tidak Lulus
384 443 HURIN AGHNIA SARI             SDN MOJOROTO     -1 60,00 290 Tidak Lulus
385 444 NABILLA SALSABIL D ZAHRAA     SDI PLUS AL FALAH-  61,25 248 Tidak Lulus
386 445 ALFINA DEWI LUTHFIAH          MI MIFTAHUL ABROR-  48,75 508 Tidak Lulus
387 446 LUTFI INDAH KUMALASARI        SDN KRAS         -1 60,00 290 Tidak Lulus
388 448 ATA KAMILATUZ ZAHROH          SDIT AL AZHAR    -  70,00 62 Lulus Tahap I
389 449 AMINATUZ ZAKIYAH              SDN GROGOL       -1 57,50 367 Tidak Lulus
390 450 QUMIL LAILA                   MI MIFTAHUL HUDA -  66,25 116 Lulus Tahap I
391 451 NIRWANA ROSE MALA DEWI        SDN DERM O       -1 66,25 116 Lulus Tahap I
392 452 ALVY SHAFINA SUNDUSIN         SDN KANDAT       -1 71,25 48 Lulus Tahap I
393 453 MOCH BHIMA GIBRANI            SD MUH ASSALAM   -  51,25 481 Tidak Lulus
394 454 AKBAR FIRDAUS SYAM            SDN NGRONGGO     -8 66,25 116 Lulus Tahap I
395 455 LUTHFIA KINANTHI DARAWERTI    SDN BUJEL        -3 60,00 290 Tidak Lulus
396 456 SHAFRYANI FARIDATU NURMADINA  SD PLUS ARRAHMAN -  61,25 248 Tidak Lulus
397 457 AVIVI KAYLA BIKRATUNA RAHMAH  SDIT BINA INSANI -  72,50 35 Lulus Tahap I
398 458 ELITA BUDI PRASANTI           SD PAWYATAN DAHA -1 82,50 2 Lulus Tahap I
399 459 AURA BATARI                   SDN MOJOROTO     -1 63,75 186 Tidak Lulus
400 460 SHELLA ANGGARA SARI SDN REJOMULYO - 1 51,25 481 Tidak Lulus
401 461 ELLEN PUTRI AIKASARI          SDN NGRONGGO     -8 61,25 248 Tidak Lulus
402 462 BERNIKA ANINDIYA PUTRI        SDN BANJARAN     -1 57,50 367 Tidak Lulus
403 463 DEDDY RIFKI PRAMUDYA HASYM    SDN BANJARAN     -4 75,00 16 Lulus Tahap I
404 465 ALFA NAUVALY                  SDN NGEBRAK      -1 75,00 16 Lulus Tahap I
405 466 MUHAMMAD BANI ARKHAN F        SD M AS SALAM    -  58,75 332 Tidak Lulus
406 467 MUHAMMAD ZAINUT TAQWIM        SDN BANGGLE      -1 66,25 116 Lulus Tahap I
407 468 PRAJNA VIRA INDIRAYANI        SDS PAWYATAN DAHA-1 68,75 73 Lulus Tahap I
408 469 MUHAMMAD HASYIM MUAMMAR       SDN DERMO        -2 66,25 116 Lulus Tahap I
409 470 SILMA KHOLIDA MUNAWWAROH      MI MIFTAHUL HUDA -  66,25 116 Lulus Tahap I
410 471 PRADANA MAGHRIBI RAHMATULLOH  SDIT BINA INSANI -  75,00 16 Lulus Tahap I
411 472 RAHMATUL RAMADHANI            SDN SIDOMUL?     -1 60,00 290 Tidak Lulus
412 474 FAVIAN SUSILA BUDI P          SD DAHA          -  48,75 508 Tidak Lulus
413 475 RENA RAFIDANIA                MIN BANDAR KIDUL -  65,00 158 Tidak Lulus
414 476 DIANA CAPELLA                 SDN BURENGAN     -2 61,25 248 Tidak Lulus
415 477 MUHAMAD SHOQI BUKHAK          MI AL FALAAH     -  58,75 332 Tidak Lulus
416 478 ALIF AR RAFI ILMAN SUTRISNO   SDS PAWYATAN DAHA-2 66,25 116 Lulus Tahap I
417 479 ERNANDA WILLA YULINAR         SDN TALES        -2 61,25 248 Tidak Lulus
418 480 DEWINDA CITRA KESUMA          SDN DERMO        -1 51,25 481 Tidak Lulus
419 481 ALFIAN TAUFIKURRISKI          SDN NGRONGGO     -8 66,25 116 Lulus Tahap I
420 482 PUTRI NADZIFATUN TRI M        SD PLUS ARRAHMAN -  62,50 211 Tidak Lulus
421 485 HASNA ALFAIRUZ NAZIHAH        SDIT BINA INSANI -  47,50 520 Tidak Lulus
422 486 JIAN DEYCHENDA                SD M AS SALAM    -  48,75 508 Tidak Lulus
423 487 IHZA AKBAR EANANI             SDN KANDAT       -3 57,50 367 Tidak Lulus
424 490 NANDA ZAQIA OKTAVI            MI MIFTAHUL HUDA -  63,75 186 Tidak Lulus
425 492 MOHAMAD RAFI ADYATMA PUTRA    SDIT NURUL IZZAH -  67,50 97 Lulus Tahap I
426 493 MIFTAKUL MUNIF                SDN NYAWANGAN    -1 66,25 116 Lulus Tahap I
427 495 AJENG PUTRI FAUZIYAH          MIN BANDAR KIDUL -  45,00 536 Tidak Lulus
428 496 MILLENIAS SHAFIRA HILMANTO    SDN NAMBAKAN     -  67,50 97 Lulus Tahap I
429 497 CECILIA FAHIMA FARADIBA       MI DARUSSALAM    -  63,75 186 Tidak Lulus
430 498 THINEZA ARDEA PRAMESTI        SDS PAWYATAN DAHA-2 68,75 73 Lulus Tahap I
431 499 SALWA HILYATUL HUSNA          MI DARUSSALAM    -  58,75 332 Tidak Lulus
432 500 M IRBABUL LUBAB M I L         SDI ARROBITHO    -  58,75 332 Tidak Lulus
433 501 ACHMAD ZAM ZAM AS SIDIQ       SDN NGRONGGO     -8 50,00 498 Tidak Lulus
434 502 INEZ DWINA IMANSARI           SDN SUKOREJO     -  56,25 404 Tidak Lulus
435 503 DAFFA HAFIZ RAMADHAN          SDH BAHJARAN     -4 68,75 73 Lulus Tahap I
436 504 REYHAN RADYA FEBRIAGA         SD PAWYATAN DAHA -2 60,00 290 Tidak Lulus
437 505 PINKA AUDREYSYIFA K S         SDN RINGINSARI   -1 60,00 290 Tidak Lulus
438 508 MUHAMMAD BENNY SETYO NUGROHO  SDN PELEM        -2 Diterima
439 509 ESYA AURELLYA LAR? SA         SDNBANJRAN       -4 65,00 158 Tidak Lulus
440 510 ROZIANA LAILATUL HIDAYAH      MI MIFTAHUL HUDA -  60,00 290 Tidak Lulus
441 511 VIVI PRATAMA  PERMATA DEWI    SDN BANJARAN     -5 61,25 248 Tidak Lulus
442 512 MICHELIA CHAMPAKA  AZZAHRA    SDIT NURUL IZZAH -  56,25 404 Tidak Lulus
443 513 ERMA AMALIA                   MI MPI CENDONO   -  66,25 116 Lulus Tahap I
444 514 NOVI YASINTA DWI SADIYAH      MI AL HIKMAH     -  45,00 536 Tidak Lulus
445 515 HUSNA HANIFAH                 MIN BANDAR KIDUL -  60,00 290 Tidak Lulus
446 517 NAILUL HUDA                    MIALFAJARKANDAT  -  51,25 481 Tidak Lulus
447 518 LEXIA IFANI                   SDN BANJARAN     -5 68,75 73 Lulus Tahap I
448 519 VIFKA DEWINTA NIRMALA         SDN BLABAK       -1 62,50 211 Tidak Lulus
449 521 PRAMUDITYA AJI GUMELAR        SDN NGRONGGO     -8 66,25 116 Lulus Tahap I
450 522 NUR ANNISA SALSABILA          SDN MOJOROTO     -3 58,75 332 Tidak Lulus
451 523 RIZKI DARMAWAN                SD TINALAN       -2 61,25 248 Tidak Lulus
452 524 M KHUSNUL HUDA                SDN PLOSOREJO    -2 70,00 62 Lulus Tahap I
453 525 ZULFATIZZAHRO  PUJIAWANANTI   SDN MRICAN       -2 63,75 186 Tidak Lulus
454 526 INTAN AGUSTINA FARUBY         MI TANWIRUL FUAD -  48,75 508 Tidak Lulus
455 527 NIDA LOKA DAMAYANTI           MI ALHIDAYAH     -  67,50 97 Lulus Tahap I
456 528 PRATIDINA DINAR FATIH         SDN BANJARAN     -5 66,25 116 Lulus Tahap I
457 529 MUKHAMMAD AN NAHAR ZAKARIA    SDN KANDAT       -1 56,25 404 Tidak Lulus
458 530 BINTI NURI LAILIN N           MI MIFTAHUL HUDA -  50,00 498 Tidak Lulus
459 531 SOPHIA ARINA ZAHRA            SDN MOJORQTO     -1 66,25 116 Lulus Tahap I
460 532 FILLAH SUKRIYA ANANDA         SDIT NURUL IZZAH -  46,25 529 Tidak Lulus
461 533 SABILA IZZATINA               SDN PURWOREJO    -  60,00 290 Tidak Lulus
462 534 MAY AYU FITRIYA               MI AL HIKMAH     -  51,25 481 Tidak Lulus
463 535 FIMA AMRINA ROSYADA           SDN DERMO        -1 55,00 433 Tidak Lulus
464 536 ENNO SELLYA AGUSTINA          SDN DUWET        -3 61,25 248 Tidak Lulus
465 537 M ZAIM HUSNUN NIAM            MIARROSYAADBALONG-  68,75 73 Lulus Tahap I
466 538 KHARISMA LESTARI SUKMA        SDN DERMO        -1 55,00 433 Tidak Lulus
467 539 M RAFLY AKBAR SALIM           SDN GAYAM        -1 66,25 116 Lulus Tahap I
468 540 MAULA ARINA                   SDIT BINA INSANI -  65,00 158 Tidak Lulus
469 541 AJENG SRI FATMAWATI           SDN NGRONGGO     -8 Tidak Lulus
470 542 MOCHAMAD YUSRIL HAKIM         SDN BANARAN      -1 77,50 7 Lulus Tahap I
471 543 SHINTA MEILANI KUSUMA DEWI    SDN BURENGAN     -2 72,50 35 Lulus Tahap I
472 544 LATIF PUTRI MARUFAH           SDN SLUMBUNG     -1 56,25 404 Tidak Lulus
473 545 MAZIDATUL ULA NUR FADILA      SDN BANGSAL      -4 66,25 116 Lulus Tahap I
474 546 ERFIRA ISNAINATU PURMADINI    SDN BUJEL        -2 62,50 211 Tidak Lulus
475 547 ADELIA AFIFAH RAMADHANI       SDM ASSALAM      -  45,00 536 Tidak Lulus
476 549 M FADLI NAJMUL FALAH ALKAHFI  SDN GROGOL       -1 65,00 158 Tidak Lulus
477 550 JIHAN FITRI NUR ROCHIM        MI MIFTAHUL HUDA -  57,50 367 Tidak Lulus
478 551 FINA LU LUAL HAYYA            SDN MOJOROTO     -1 62,50 211 Tidak Lulus
479 552 LUTFI SUBEKTI                 SDIT NURUL IZZAH -  51,25 481 Tidak Lulus
480 553 LISA NA ILUL MUNA             SD PLUS ARRAHM?  -  57,50 367 Tidak Lulus
481 555 ALFU FATHULLOH                MI AL FALAAH     -  56,25 404 Tidak Lulus
482 557 EKA RAMADAN PUTRA             SDN NGRONGGO     -5 71,25 48 Lulus Tahap I
483 558 SAYYIDA NURIYANA SHUFI        SDN DERMO        -1 55,00 433 Tidak Lulus
484 559 ELZA TRIANA DEWI              SDN KRAS         -1 50,00 498 Tidak Lulus
485 560 SABRINA HANIFA WIDQWATI       SDN BALOWERTI    -1 60,00 290 Tidak Lulus
486 561 MOHHAMMAD FARHAN BUDI RAHARJO SDN NGRONGGO     -8 61,25 248 Tidak Lulus
487 562 ADINDA SOFI NURAYA            SDN JAMBEAN      -1 63,75 186 Tidak Lulus
488 565 GALIH RAHMAWATI               SD M AS SALAM    -  67,50 97 Lulus Tahap I
489 566 FERICA AGUSTIN                SDN KANDAT       -3 48,75 508 Tidak Lulus
490 567 JUWITANING SEKAR KINANTI      SDS PAWYATAN DAHA-2 72,50 35 Lulus Tahap I
491 568 DIMAS TRI SAPUTRO             SDS PAWYATAN DAHA-1 50,00 498 Tidak Lulus
492 569 MOH HARISUL ILMI              SDIT BINA INSANI -  65,00 158 Tidak Lulus
493 570 TSANIA QOTRUNNADA NADHIFA     MI MIFTAHUL HUDA -  57,50 367 Tidak Lulus
494 571 FAYIK NISAUL BALAD ROSADI     SDI ALFURQON RBG -  66,25 116 Lulus Tahap I
495 572 SEVALA AUFAL FIRMANSYAH       SDN BURENGAN     -2 60,00 290 Tidak Lulus
496 573 REVYDO GALANG SURYA RAVINDRA  SDN KRAS         -1 57,50 367 Tidak Lulus
497 574 NISA HIMMATUL FAIZAH          SDIT AL AZHAR    -  60,00 290 Tidak Lulus
498 575 MUHAMMAD DAVID ABDULLAH K     MI AL FALAAH     -  60,00 290 Tidak Lulus
499 576 MOCHAMAD BIMA FIRBANANTA      SDN DUWET        -3 65,00 158 Tidak Lulus
500 577 NOVIA UL HAQ                  SDN BENDOSARI    -1 57,50 367 Tidak Lulus
501 578 LAILY HERAWATI                SDN REJOMULYO    -  62,50 211 Tidak Lulus
502 579 KIRANA ARISTA SALSABILA       SDN BANJARAN     -6 56,25 404 Tidak Lulus
503 581 HAANADZI SHEFIA SYARAFA       SDN NGRONGGO     -8 77,50 7 Lulus Tahap I
504 582 ACHMAD FAUZI BAGUS SAPUTRO    SDN BANJARAN     -4 65,00 158 Tidak Lulus
505 583 TSANIA FITRAZHMARA            SD NEGERI WATES  -  57,50 367 Tidak Lulus
506 584 BERNATARA AULIA PUTRI         SDS PAWYAT?  DAHA-2 62,50 211 Tidak Lulus
507 585 IRMA FITRIANA                 MI TPI TAMBAKREJO-  67,50 97 Lulus Tahap I
508 586 HILMY FADHILAH                SDN KANDAT       -3 72,50 35 Lulus Tahap I
509 587 NAURA HAYU KHAIRUNNISA        SD AR RAHMAN     -  56,25 404 Tidak Lulus
510 588 FAJAR NUR ROHMAH              MI DARU LFALAH   -  50,00 498 Tidak Lulus
511 590 FITRI NUR AZIZAH              SDN WATES        -  65,00 158 Tidak Lulus
512 591 ALDY SETYAWAN HAREVA          SDN NGADILUWIH   -1 65,00 158 Tidak Lulus
513 592 IVAN AVICENNA ARISANDY        SDN MOJOROTO     -1 Tidak Lulus
514 594 LINA NURITA FILAILI           SDN BLABAK       -1 63,75 186 Tidak Lulus
515 596 ALIQ IZZA AMELIA SDIT Nurul Huda 62,50 211 Tidak Lulus
516 597 NUR AIDA FEBIOLA SARI         NURUL HUDA       -  57,50 367 Tidak Lulus
517 598 ISNA ALIYATUL MUNA            MI HIDAYATUL M   -  62,50 211 Tidak Lulus
518 599 IZMAH ASHFAYEL HIKMAH         SDIT NURUL HUDA  -  67,50 97 Lulus Tahap I
519 600 YESTIN FARROS QUSHOYYI        MI PLUS AL ASYARI-  62,50 211 Tidak Lulus
520 601 BHARANIDA RAMADHIYA ADABI J   MI MUHAMMADIYAH  -1 67,50 97 Lulus Tahap I
521 603 WIDIAN RIENANDA ALI           SDN KANDAT       -1 68,75 73 Lulus Tahap I
522 604 LEONY DEBORA JAYADININGGAR    SDN KANDAT       -1 61,25 248 Tidak Lulus
523 605 HANASILVIAGUSTIANA            SD?LABAK         -3 68,75 73 Lulus Tahap I
524 607 BAGAS WAHYU DEWANTORO         SDN BOG?  GURAH  -  58,75 332 Tidak Lulus
525 609 LAILIYA FAUZIAH RAHIM         SDI AR ROBITHOH  -  55,00 433 Tidak Lulus
526 610 RAKA BAGAS FITRIANSYAH        SDN BURENGAN     -2 62,50 211 Tidak Lulus
527 611 EGA ADIBRATA MAHARDIKA        SDN KALIOMBO     -  58,75 332 Tidak Lulus
528 614 VIQY ROBBY FIRMANSYAH         SDN KRAS         -1 57,50 367 Tidak Lulus
529 615 VANIA REYHANI SANTI           SDN KRAS         -1 63,75 186 Tidak Lulus
530 616 RAMA WIJAYA                   SDN KRAS         -1 65,00 158 Tidak Lulus
531 618 ICHA NADILA PUTRI KARTIKA S   SDN KRAS         -1 58,75 332 Tidak Lulus
532 619 AISYATUR ROSYIDAH             MI AL ASYARI     -  56,25 404 Tidak Lulus
533 620 NABILA AMALIA                 MIMIFTAHUL H ?A  -  63,75 186 Tidak Lulus
534 621 MARTIA ZUHRUFIANA MAFENDI     MI MIFTAHUL HUDA -  55,00 433 Tidak Lulus
535 622 LAYLIKA TARIZATURRAHMA        SDN WATES        -  61,25 248 Tidak Lulus
536 625 ALYA UL WIDAD                 MI R THOLABAH    -  68,75 73 Lulus Tahap I
537 626 RAHMA LUTFI HANIFAH                            -  42,50 546 Tidak Lulus
538 627 INDANA RIMAYATUL ULA          SDN CAMPUREJO    -2 66,25 116 Lulus Tahap I
539 628 SYAHRUL MUBAROK               MI MUHAMMADIYAH  -5 68,75 73 Lulus Tahap I
540 629 ZIDHA FARIDHA ZULFA           SDN PULE         -2 56,25 404 Tidak Lulus
541 630 FACHRY ALI ROSYIDIN           MIN SEMAMPIR     -  42,50 546 Tidak Lulus
542 632 NOVITA SEKAR ARINDA           SD KAMPUNGDALEM  -6 65,00 158 Tidak Lulus
543 633 YUSNI KHUSNITA PANGESTI       SDN SELODONO     -  57,50 367 Tidak Lulus
544 634 SITI MAMLUATUL HIKMAH         SDN SELODONO     -  57,50 367 Tidak Lulus
545 636 NUHA HAIFA ARIFIN             SDN DONGKO       -3 63,75 186 Tidak Lulus
546 637 ARDITYAN DWI YODHA BIMANTARA  MI AL ASY ARI    -  53,75 453 Tidak Lulus
547 639 MOKHAMMAD FATIH TAUFIQLHAKIM  SDN TAMANAN      -  63,75 186 Tidak Lulus
548 640 EKAMARATUSSHOLEKHAH           MIMIFTAHULASTAR  -  47,50 520 Tidak Lulus
549 641 WILDAN HANI MUSTOFA           MI MAMBAUL ULUM  -  38,75 553 Tidak Lulus
550 642 AHMAD ALVANI S                MI AN NAJAH      -  70,00 62 Lulus Tahap I
551 643 JULIA AYU NUR KHOVIVAH        MI FATHUL HUDA   -  66,25 116 Lulus Tahap I
552 644 ZULFAA RAMADHINA HERAWATI     MI FATHUL H DA   -  61,25 248 Tidak Lulus
553 645 ZENDY PRIYANGAN HAKIM         SDN BURENGAN     -2 71,25 48 Lulus Tahap I
554 646 TAWAKAL MUHAMAD RAMADAN       SDN NGRONGGO     -5 58,75 332 Tidak Lulus
555 647 CHURI WARDAH NIHAYATI         MI TPI TAMBAKREJO-  61,25 248 Tidak Lulus
556 649 RIKA PUSPITA SARI             SDN NGADIREJO    -1 50,00 498 Tidak Lulus
557 651 LAILA NAFISATUS SOLIHAH       SDN MOJOROTO     -1 66,25 116 Lulus Tahap I
558 652 MOHAMAD ADNAN IRVIANTO        SDN BURENGAN     -2 75,00 16 Lulus Tahap I
559 653 SASHCOVA ETA NUR LAYLA        SDN BANJARSARI   -2 75,00 16 Lulus Tahap I
560 654 AIN FAHIYANA                  SDN NGADIREJO    -1 70,00 62 Lulus Tahap I
561 655 LIVIA ANGGRAINI NURMAHANI     SDN NGADIREJO    -1 66,25 116 Lulus Tahap I
562 657 UMMY SOFYAH                   SDIT BINA INSANA -  50,00 498 Tidak Lulus


Kediri,  2 April 2013K e p a l a,TTD.
Drs. H. NURSALIM, M.Pd.I
NIP. 19660101 199103 1 006